Náklady na svoz a likvidaci odpadu stoupají, město celý systém dofinancovává.