Přírodní koupaliště, pláže a tábořiště, to vše by mohlo vyrůst poblíž soutoku Hloučely a Romže.