Celkem 26 stromů, především ovocných, lidé vysadili v Čechůvkách.