Pro radnici jsou klíčové názory samotných obyvatel Prostějova.