Novinka bude sloužit klientům odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.