Na velkých sídlištích se objeví nádoby na odkládání použitých rostlinných tuků. Občané by je do nich měli dáívat v plastových obalech, nikoliv ve skle. Rostlinných olejů se lidé mohou zbavit také na sběrných dvorech.