Zájemci o využívání služby mají ve městě k dispozici celkem 140 bicyklů. Za rok 2021 provozovatel eviduje 120 tisíc výpůjček. Cyklisté na těchto kolech najeli 192 tisíc kilometrů.