Budova slouží svému účelu už 50 let. Je proto třeba investovat do její obnovy. Jen v letošním roce to bude 12 milionů korun.