Dokument se zabývá například opatřeními proti větrné i vodní erozi a prašnosti. První z nich se dotknou pozemků v majetku saamosprávy.