Soutěžící musí být zaregistrován do systému prostějovské knihovny, výhry budou samozřejmě knižní.