Tělocvičny, učebny, dílny. Město investovalo do lepšího prostředí pro žáky.