Prostějovským volejbalistkám poděkoval primátor František Jura, který je zároveň provedl po radnici.