Město nechává zpracovat projekt na dobudování fotbalového stadionu. Nechce stavět administrativní budovy, ale jen montované tribuny pro diváky.