Město Prostějov investuje do modernizace škol. Moderní pomůcky je možné využít v distanční výuce, pro domácí přípravu i v klasických hodinách.