Z původních 5 lůžek se oddělení pořádně rozrostlo, má moderní vybavení pro diagnostiku a léčbu a provoz zajišťuje erudovaný personál.