Na místě někdejšího pohřebiště je dnes škola a parkoviště. Místo má být v budoucnu pietně upraveno. K výběru řešení budou přizváni zástupci Židovské obce i místních občanů.