Rekonstrukce už se dotkla části hřbitovní brány, zvonice a domu správce a vzniklo také nové parkoviště v jižní části lokality. Další etapa se bude týkat autobusového stání, parkovacích míst a zpevněných ploch v okolí. Město na akci získalo dotaci Olomouckého kraje a bude nyní vybírat zhotovitele.