Prostějov je jediným městem, kde je možné absolvovat prohlídku radnice vedenou primátorem.