Sportovní organizace budou moci získat peníze na činnost i na jimi pořádáné akce.