Město nechá posoudit vytíženost jednotlivých směrů na důležitých křižovatkách. Klíčová bude Olomoucká ulice.