Městská policie připravila pro žáky sedmých, osmých a devátých tříd branný závod