Uzavírka vyvolaná budováním cyklostezky by měla skončit v polovině prosince.