Radili jim sociální pracovníci, policisté, hasiči a zaměstnanci úřadu práce. město jim rozdávalo Seniorské obálky.