Náklady na likvidaci odpadů rostou, město schodek financuje ze svého rozpočtu.