Zastupitelstvo rozhodlo, že Prostějov bude investovat minimálně 280 milionů korun. Počítá se s hokejovými šatnami, přivaděčem vody do průmyslové zóny i tělocvičnou DDM na Vápenici.