Miminko dostalo jednu z prvních hraček a finanční dar od města