Koncem měsíce března začne výsadba listnatých stromů. Duby doplní alej na druhé straně náměstí vysazenou před třemi lety.