Žáci čtvrtých ročníků jsou připraveni pomoci ve zdravotnických zařízeních.