Celkem 12 mateřských a základních škol zřizovaných městem požádalo radnici o navýšení počtu žáků. Pro samosprávu je to dobrý signál.