Smlouva uzavřená v roce 2010 byla později prohlášena za neplatnou.