Další práce na této stavbě jsou naplánovány zase na příští rok.