Město opravuje památkově chráněný objekt, který bude sloužit zdejšímu magistrátu.