Masopustní veselí město připravuje na 18. února na náměstí T. G. Masaryka.