Pro menší kluby a kluby pracující s mládeži město uvolnilo více peněz.