Prostějovská televize bude nabízet kvalitní reportáže připravené pro Prostějovský infokanál, ale prostor v ní dostanou také pozvánky na akce natočené samotnými občany.