Více než dvacet dětí se věnovalo práci s přírodními materiály, vyrábělo ruční papír a hrálo deskové hry.