Celkem 100 kilometrů silnic a 160 kilometrů chodníků a cyklostezek. Ty všechny je třeba v zimě udržovat v provozu.