Od Kauflandu je velký provoz na Brněnskou a Okružní. Před čtyřpatrovým panelovým domem proto v říjnu vyrostou akustické panely.