Celkem 19 mateřských škol organizovalo v minulých dnech zápisy nových dětí. K zápisu chodili zákonní zástupci se svými dětmi, přinést s sebou museli svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o očkování. V současné době je v Prostějově zapsáno do mateřských školek 571 dětí, kapacita by měla být dostačující pro všechny zájemce.