Sociální zázemí pro návštěvníky i pro zaměstnance je potřeba zmodernizovat.