Přesný harmnogram najdou občané na webových stránkách města.