Simulace velké dopravní nehody byla tématem cvičení, nakterém se společně se složkami Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje podíleli zaměstnanci prostějovského magistrátu tvořící krizový štáb.

Pracovníci úřadu mívají školení zaměřené na mimořádné události pravidelně.