Město Prostějov vstoupí do společnosti Odpady Olomouckého kraje. Radní to doporučili zastupitelstvu s ohledem na blížící se zákaz skládkování a z něho vyplývající povinnosti obcí postarat se o likvidaci komunálního odpadu jiným způsobem. Olomoucký kraj si bere příklad z okolních zemí.