Společnost FCC koupila další vozidlo k ekologické likvidaci plevele. Mapa určující, kde se likviduje chemicky a kde párou, je na webu města.