Součástí projektu bude i několikapodlažní parkoviště.